Сәфәров Р.Т. Татарча-русча хәрби лексика сүзлеге [= Татарско-русский словарь военной лексики] / Р.Т.Сәфәров. – Казан: ТӘһСИ, 2017. – 112 б.
<Титул бите (рус телендә)>   2
<Титул бите (татар телендә)>   3
<Титул битенең арткы ягы>   3
<Аннотация>   4
КЕРЕШ СҮЗ  5-7
СҮЗЛЕКНЕҢ ТӨЗЕЛЕШЕ  8-9
ШАРТЛЫ КЫСКАРТЫЛМАЛАР  10
ТАТАР АЛФАВИТЫ  10
<Сүзлек: А-Я>   11-110
ЭЧТӘЛЕК  111
< Чыгарыш мәгълүматлары >   112