Сабитова И.И. Татар теленең сүзьясалыш сүзлеге: «кеше» тематик төркеменә караган лексика [= Словообразовательный словарь татарского языка: лексика тематической группы «человек»] / И.И. Сабитова. – Казан: ТӘһСИ, 2015. – 160 б.


<Титул бите (татар телендә)>   1
<Титул битенең арткы ягы>   2
<Аннотация>   2
КЕРЕШ СҮЗ   3-4
СҮЗЛЕКНЕҢ ТӨЗЕЛЕШЕ   5-8
ФАЙДАЛАНЫЛГАН СҮЗЛЕКЛӘР ИСЕМЛЕГЕ  9-11
ШАРТЛЫ КЫСКАРТЫЛМАЛАР  12
ТАТАР АЛФАВИТЫ  12
«КЕШЕ» СҮЗЕНӘ КАРАГАН ЛЕКСИК-ТЕМАТИК ТӨРКЕМНЕҢ СҮЗЬЯСАЛЫШ ОЯЛАРЫ   13-116
ОЯЛАРДА УРНАШКАН ЯСАЛМА СҮЗЛӘР   117-158
ЭЧТӘЛЕК  159
< Чыгарылыш мәгълүматлары >   160