Татар теленең мәктәпләр өчен аңлатмалы сүзлеге [= Школьный толковый словарь татарского языка]. – Казан: Татар. кит. нәшр., 2013. – 510 б.

<Титул бите (татар телендә)>   1
<Титул битенең арткы ягы>   2
<Аннотация>   2
СҮЗ БАШЫ  3-4
СҮЗЛЕКНЕҢ ТӨЗЕЛЕШЕ  5-7
ШАРТЛЫ КЫСКАРТЫЛМАЛАР  8-9
ТАТАР АЛФАВИТЫ  10
<Сүзлек: А-Я>   11-485
ТАТАР ТЕЛЕНЕҢ МОРФОЛОГИЯСЕ ТУРЫНДА КЫСКАЧА БЕЛЕШМӘ   486-499
ТАТАР ТЕЛЕНДӘ СҮЗЛӘРНЕҢ СТРУКТУРАСЫ ҺӘМ СҮЗЬЯСАЛЫШЫ   500-509
ФАЙДАЛАНЫЛГАН СҮЗЛЕКЛӘР ИСЕМЛЕГЕ  510
< Чыгарыш мәгълүматлары >   511-512