Төрекчә-татарча сүзлек /турецко-татарский словарь/ ― М.: ИНСАН, 1998. ―560 с.
ISBN 5-85840-291-7

<Титул бите = Титульный лист >   1
<Титул битенең арткы ягы = Оборот титульного листа >   4
İçindekiler / Echtälek   5
Кереш сүз   6
Ön söz   9
Teşekkğrler / Räxmätlär   12
Сүзлекнең төзелеше   13
Кыскартылмалар исемлеге / kısaltmalar   16
Библиография   18
Төрек алфавиты   19
Татар алфавиты   20
< Чыгарылыш мәгълүматлары = Выпускные данные >   560