Галимова О.Н. Балык атамаларының татарча-русча-латинча аңлатмалы сүзлеге [= Татарско-русско-латинский толковый словарь ихтионимов] / О.Н. Галимова. – Казан: ТӘһСИ, 2019. – 204 б.

<Титул бите (рус телендә)>   2
<Титул бите (татар телендә)>   3
<Титул битенең арткы ягы>   4
<Аннотация>   4
КЕРЕШ СҮЗ  5-6
СҮЗЛЕКНЕҢ ТӨЗЕЛЕШЕ  7-9
КУЛЛАНЫЛГАН ӘДӘБИЯТ   10-11
ТАТАР АЛФАВИТЫ  12
<Сүзлек: А-Я>  13-157
КУШЫМТА  158–202
РУСЧА ИХТИОНИМНАР ИСЕМЛЕГЕ   158–200
ИХТИОНИМЛЫ МӘКАЛЬ-ӘЙТЕМНӘР   201–202
ЭЧТӘЛЕК  203
<Чыгарылыш мәгълүматлары (рус телендә)>   204


Сүзлек материаллары фондның ике өлешендә урнашкан:
- татарча-русча варианты – «Керү теле – татар теле» өлешендә,
- русча-татарча варианты – «Керү теле – рус теле» өлешендә.