Татар теленең аңлатмалы сүзлеге: т.1-6 (А-Я).- Казан: ТӘһСИ, 2015-2021.
1 т. (А–В).– 2015.– 712 б. [ISBN 978-5-93091-189-3]
2 т. (Г-Й).– 2016.– 748 б. [ISBN 978-5-93091-205-0]
3 т. (К).– 2017.– 744 б. [ISBN 978-5-93091-225-8]
4 т. (Л-Р).– 2018.– 760 б. [ISBN 978-5-93091-272-2]
5 т. (С-Т).– 2019.– 908 б. [ISBN 978-5-93091-298-2]
6 т. (У-Я).– 2021.– 912 б. [ISBN 978-5-93091-394-1]

1 том
<Титул бите (татар телендә)>   1
<Титул битенең арткы ягы>   2
<Аннотация>   2
СҮЗ БАШЫ  3-5
ФАЙДАЛАНЫЛГАН МАХСУС ӘДӘБИЯТ ИСЕМЛЕГЕ  6
ЛЕКСИКОГРАФИК ЧЫГАНАКЛАР  6-10
CҮЗЛЕКТӘ ФАЙДАЛАНЫЛГАН БАШКА ЧЫГАНАКЛАР ТУРЫНДА МӘГЪЛҮМАТ  11
СҮЗЛЕКТӘН ФАЙДАЛАНУЧЫЛАР ӨЧЕН БЕЛЕШМӘ  12-17
ШАРТЛЫ КЫСКАРТЫЛМАЛАР  18-19
ТАТАР АЛФАВИТЫ  20
<Сүзлек: А-В>   21-709
ЭЧТӘЛЕК  710
<Чыгарыш мәгълүматлары>  711
2 том
<Титул бите (татар телендә)>   1
<Титул битенең арткы ягы>   2
<Аннотация>   2
СҮЗ БАШЫ  3
ШАРТЛЫ КЫСКАРТЫЛМАЛАР  4-5
ТАТАР АЛФАВИТЫ  6
<Сүзлек: Г-Й>   7-746
ЭЧТӘЛЕК  747
<Чыгарыш мәгълүматлары>  748
3 том
<Титул бите (татар телендә)>   1
<Титул битенең арткы ягы>   2
<Аннотация>   2
СҮЗ БАШЫ  3
СҮЗЛЕКТӘН ФАЙДАЛАНУЧЫЛАР ӨЧЕН БЕЛЕШМӘ  4-9
ШАРТЛЫ КЫСКАРТЫЛМАЛАР  10-11
ТАТАР АЛФАВИТЫ  12
<Сүзлек: К>   13-742
ЭЧТӘЛЕК  743
<Чыгарыш мәгълүматлары>  744
4 том
<Титул бите (татар телендә)>   1
<Титул битенең арткы ягы>   2
<Аннотация>   2
СҮЗ БАШЫ  3
СҮЗЛЕКТӘН ФАЙДАЛАНУЧЫЛАР ӨЧЕН БЕЛЕШМӘ  4-9
ШАРТЛЫ КЫСКАРТЫЛМАЛАР  10-11
ТАТАР АЛФАВИТЫ  12
<Сүзлек: Л-Р>   13-756
ЭЧТӘЛЕК  757
ИСКӘРМӘЛӘР ӨЧЕН  758-759
<Чыгарыш мәгълүматлары>  760
5 том
<Титул бите (татар телендә)>   1
<Титул битенең арткы ягы>   2
<Аннотация>   2
СҮЗ БАШЫ  3
СҮЗЛЕКТӘН ФАЙДАЛАНУЧЫЛАР ӨЧЕН БЕЛЕШМӘ  4-9
ШАРТЛЫ КЫСКАРТЫЛМАЛАР  10-11
ТАТАР АЛФАВИТЫ  12
<Сүзлек: С-Т>   13-905
ЭЧТӘЛЕК  906
ИСКӘРМӘЛӘР ӨЧЕН  907
<Чыгарыш мәгълүматлары>  908
6 том
<Титул бите (татар телендә)>   1
<Титул битенең арткы ягы>   2
<Аннотация>   2
СҮЗ БАШЫ  3
СҮЗЛЕКТӘН ФАЙДАЛАНУЧЫЛАР ӨЧЕН БЕЛЕШМӘ  4-9
ШАРТЛЫ КЫСКАРТЫЛМАЛАР  10-11
ТАТАР АЛФАВИТЫ  12
<Сүзлек: У-Я>   13-910
ЭЧТӘЛЕК  911
<Чыгарыш мәгълүматлары>  912