Синонимнар сүзлеге / Ш.С. Ханбикова, Ф.С. Сафиуллина. – Казан: «Хәтер» нәшрияты, 1999. – 256 б.

ISBN 5-900004-27-9

<Титул бите (татар телендә)>   1
<Титул битенең арткы ягы>   2
Кереш   3-8
Кыскартылмалар   8
Татар телендә синонимнар   9-125
Сүзләр күрсәткече  126-251
Кушымта. Синонимнардан ясалган парлы сүзләр  252-255
Эчтәлек  256