РУССКО-ТАТАРСКИЙ ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ ЭТНОНИМОВ: ок. 2800 слов [= РУСЧА-ТАТАРЧА АҢЛАТМАЛЫ ЭТНОНИМНАР СҮЗЛЕГЕ: якынча 2800 сүз] / Ф. И. Таһирова, Э. И. Сафина, И. И. Сабитова, О. Н. Галимова; фәнни ред., кереш сүз Ф. И. Таһирова. – Казан, ТӘһСИ, 2023. – 312 б.

ISBN 978­5­93091­

<Титул бите (рус телендә)>   2
<Титул бите (татар телендә)>   3
<Титул битенең арткы ягы>   4
Кереш сүз   5-8
Сүзлекнең төзелеше турында  9-13
Чыганаклар һәм кулланылган әдәбият исемлеге  14-23
Шартлы кыскартылмалар  23
Рус алфавиты  24
<Cүзлек>   25-276
Татарча терминнарның алфавит күрсәткече  277-311
Эчтәлек  311
< Чыгарыш мәгълүматлары >   312


Сүзлек материаллары фондның ике өлешендә урнашкан:
-татарча-русча варианты – «Керү теле – татар теле» өлешендә,
- русча-татарча варианты – «Керү теле – рус теле» өлешендә.