Сабитова И.И., Саберова Г.Г. Үсемлек атамаларының татарча-русча аңлатмалы сүзлеге / Илһамия Сабитова, Гөлзада Саберова. – Казан: ТӘһСИ, 2020. – 216 б.

ISBN 978-5-93091-324-8

<Титул бите (рус телендә)>   2
<Титул бите (татар телендә)>   3
<Титул битенең арткы ягы (татар телендә)>   4
<Аннотация>   4
Кереш сүз  5-8
Сүзлекнең төзелеше  9-13
Файдаланылган чыганаклар исемлеге  14-17
Шартлы кыскартылмалар  17
Татар алфавиты   18
I. Үсемлекләр белән бәйле гомуми төшенчәләр  19-25
II. Үсемлекләр анатомиясе, физиологиясе белән бәйле атамалар   26-43
III. Агач, куак һәм ярымкуаклар  44
      1. Җимешләре, яфраклары яки башка өлешләре ашарга яраклы агач, куак һәм ярымкуаклар  44-59
      2. Көнкүрештә яки техник ихтыяҗлар өчен кулланыла торган агач, куак һәм ярымкуаклар  60-76
IV. Үсемлекләр  77
      1. Ашарга яраклы үсемлекләр  77-97
      2. Декоратив үсемлекләр  98-108
      3. Тормыш-көнкүрештә яки техник ихтыяҗлар өчен кулланыла торган һәм кыргый үсемлекләр  109–158
V. Лианалар һәм үрмәләп үсә торган үсемлекләр  159-160
VI. Суүсемнәр, түбән төзелешле һәм споралы үсемлекләр   161-165
VII. Гөмбәләр  166-174
VIII. Үсемлек бергәлекләре атамалары  175-184
Русча терминнарның алфавит тәртибендәге күрсәткече  185-200
Татар телендә үсемлекләргә бәйләнешле кайбер мәкаль, әйтем, сынамыш һәм ышанулар  201-214
ЭЧТӘЛЕК  215
<Чыгарылыш мәгълүматлары (рус телендә)>   216


Сүзлек материаллары фондның ике өлешендә урнашкан:
- татарча-русча варианты – «Керү теле – татар теле» өлешендә,
- русча-татарча варианты – «Керү теле – рус теле» өлешендә.