Сәлимов Х.Х. Татар теленең орфографик-орфоэпик сүзлеге [= Орфографическо-орфоэпический словарь татарского языка] / Х. Х. Сәлимов. – Казан: Яңалиф, 2004. – 192 б.

<Титул бите (татар телендә) = Титульный лист (на татарском языке)>   1
<Титул битенең арткы ягы>   2
<Аннотация>   2
Кереш  3-9
Сүзлекнең бурычы һәм максатлары  4
Сүзлекнең төзелеше  5-9
Шартлы кыскартылмалар  9
Кириллицага нигезләнгән татар әлифбасы  10
Латин графикасына нигезләнгән татар әлифбасы(1999 нчы елда кабул ителгән вариант)  10
<Сүзлек А-Я>  11-179
Әдәбият  180
Приложение 1. Об орфографическо-орфоэпическом словаре татарского языка   181-185
Приложение 2. Звуки татарского языка  186-187
Приложение 3. Об ударении в татарском языке  188-191
< Выпускные данные = Чыгарылыш мәгълүматлары>   192

Сүзлектәге аерым сүзләр хәзерге алфавит тәртибендә урнашмаган, еш кына алар элеккеге алфавит тәртибенә туры килгән позициядә урын ала (үзенчәлекле татар хәрефләре элеккеге алфавитның иң ахырында иде).

Шуңа күрә кирәкле сүз алфавит тәртибендә үз урынында булмаган очракта:

  1. бер төрле хәрефләргә башланган сүзләр төркемен (баштагы 3-4 хәрефен исәпкә алып) яки
  2. элеккеге алфавит тәртибенә туры килгән позициядәге сүзләрне карагаз.