Әхмәтьянов Р.Г. Татар теленең этимологик сүзлеге: [= Этимологический словарь татарского языка]: Ике томда / Р. Г. Әхмәтьянов.– Казан: Мәгариф – Вакыт, 2015. 1 т. (А–Л).– 2015.– 543 б.; 2 т. (М-Я).– 2015.– 567 б.

1 том
<Рәхмәт сүзе>   1
<Титул бите (рус телендә)>   2
<Титул бите (татар телендә)>   3
<Титул битенең арткы ягы>   4
<Аннотация>   4
СҮЗ БАШЫ  5-6
СҮЗЛЕК МӘКАЛӘСЕНЕҢ ТӨЗЕЛЕШЕ  7-10
ЭТИМОЛОГИЯ ТУРЫНДА  11-37
СҮЗЛЕККӘ КЕРЕШ  38-39
БИБЛИОГРАФИЯ  40-59
Төп текстта күрсәтелгән публикацияләрнең авторлары исемлеге  59-64
ШАРТЛЫ КЫСКАРТМАЛАР  65-67
ТАТАР АЛФАВИТЫ  68
<Сүзлек: А–Л>   69-538
ЭЧТӘЛЕК  539
< Чыгарылыш мәгълүматлары >   540
АВТОР ТУРЫНДА  541
2 том
<Рәхмәт сүзе>   1
<Титул бите (рус телендә)>   2
<Титул бите (татар телендә)>   3
<Титул битенең арткы (эчке) ягы>   4
<Аннотация>   4
ШАРТЛЫ КЫСКАРТМАЛАР  5-7
ТАТАР АЛФАВИТЫ  8
<Сүзлек: М–Я>   9-567
< Чыгарылыш мәгълүматлары>   568