Гарәпчә-татарча-русча алынмалар сүзлеге [= Арабско-татарско-русский словарь заимствований]

<Титул бите (рус телендә)>   2
<Титул бите (татар телендә)>   3
<Титул битенең арткы ягы>   4
Төзүчеләрдән   5-7
От составителей  8-10
Фамилияләрнең шартлы кыскартылмалары  11
Шартлы кыскартмалар / Условные сокращения  12-13
Гарәп хәрефләре татар әлифбасында нинди хәрефләр белән бирелә / Какой букве татарского алфавита соответствует начертание арабо-персидской буквы  14
<Сүзлек: А-Һ>  15-792
Төзәтмәләр  793


Сүзлек материаллары фондның ике өлешендә урнашкан:
- гарәпчә-татарча варианты – «Керү теле – гарәп теле» өлешендә,
- гарәпчә-русча варианты – «Керү теле – татар теле» өлешендә.