Татар теленең аңлатмалы сүзлеге: т.1-3 (А-К).- Казан: ТӘһСИ, 2015-2017.
1 т. (А–В).– 2015.– 712 б.
2 т. (Г-Й).– 2016.– 748 б.
3 т. (К).– 2017.– 744 б

1 том
<Титул бите (татар телендә)>   1
<Титул битенең арткы ягы>   2
<Аннотация>   2
СҮЗ БАШЫ  3-5
ФАЙДАЛАНЫЛГАН МАХСУС ӘДӘБИЯТ ИСЕМЛЕГЕ  6
ЛЕКСИКОГРАФИК ЧЫГАНАКЛАР  6-10
CҮЗЛЕКТӘ ФАЙДАЛАНЫЛГАН БАШКА ЧЫГАНАКЛАР ТУРЫНДА МӘГЪЛҮМАТ  11
СҮЗЛЕКТӘН ФАЙДАЛАНУЧЫЛАР ӨЧЕН БЕЛЕШМӘ  12-17
ШАРТЛЫ КЫСКАРТЫЛМАЛАР  18-19
ТАТАР АЛФАВИТЫ  20
<Сүзлек: А-В>   21-709
ЭЧТӘЛЕК  710
<Чыгарыш мәгълүматлары>  711
2 том
<Титул бите (татар телендә)>   1
<Титул битенең арткы ягы>   2
<Аннотация>   2
СҮЗ БАШЫ  3
ШАРТЛЫ КЫСКАРТЫЛМАЛАР  4-5
ТАТАР АЛФАВИТЫ  6
<Сүзлек: Г-Й>   7-746
ЭЧТӘЛЕК  747
<Чыгарыш мәгълүматлары>  748
3 том
<Титул бите (татар телендә)>   1
<Титул битенең арткы ягы>   2
<Аннотация>   2
СҮЗ БАШЫ  3
СҮЗЛЕКТӘН ФАЙДАЛАНУЧЫЛАР ӨЧЕН БЕЛЕШМӘ  4-9
ШАРТЛЫ КЫСКАРТЫЛМАЛАР  10-11
ТАТАР АЛФАВИТЫ  12
<Сүзлек: К>   13-742
ЭЧТӘЛЕК  743
<Чыгарыш мәгълүматлары>  744