СҮЗЛЕКЛӘРНЕҢ ЭЛЕКТРОН ФОНДЫ

Проектның максаты – татар телен куллану, өйрәнү һәм тикшеренүне мәгълүмати тәэмин итү мөмкинлекләрен киңәйтүне күздә тоткан татар теле сүзлекләренең күп функцияле электрон тупланмасын булдыру.

Фондның чыганакларын Татарстан Республикасы Фәннәр Академиясенең Г.Ибраһимов ис. Тел, әдәбият һәм сәнгать институтында алгы елларда төзелгән, республика нәшриятлары, шулай ук сүзлекләрнең авторлары тәкъдим иткән белешмәлекләр тәшкил итә. Фондта төрле типтагы: аңлатмалы, ике- һәм күп телле, гомуми, аерым өлкәләргә багышланган, төрле аспектларны яктырткан сүзлекләр урын ала. Фондның чыганаклары сүз турында төрле мәгълүмат табу мөмкинлеген бирә (дөрес язылышы, басымы, грамматик үзенчәлекләре, мәгънәсе, синонимнары, килеп чыгышы, фразеологизмнарда һәм сүз тезмәләрендә кулланышы һ. б.).

Фонд мәгълүматны эзләү мөмкинлекләрен киңәйтә (традицион сүзлекләр белән чагыштырганда), кулланучыга төрле мөмкинлекләр ача: a) эзләү өчен чыганаклар даирәсен билгеләү (сүзлекләрнең барысы да, сүзлекләрнең бер өлеше яисә аерым бер сүзлек); b) сүз өлешләре буенча, шулай ук аларның сүздәге урынын күздә тотып эзләү (мәсәлән, билгеле бер кушымчалы сүзләр); c) фондта тасвирланган сүзләрнең үзенчәлекләрен исәпкә алып эзләү мөмкинлеге (мәсәлән, сүз төркеме, омонимнар, функциональ-стилистик билгеләр, мәгънәләрнең саны, этимология һ.б.)

Фонд нигезендә фразеология, синонимнар, яңа сүзләр тупланмаларын булдыру, тулыландыру һәм үстерү эше бара. Киләчәктә - чыганаклар төркемен киңәйтү, сүзләрнең фондта тасвирланган билгеләрен арттыру, интернеттагы башка чыганаклар белән элемтә урнаштыру (аерым алганда, татар теле корпуслары белән).


Проектның җитәкчеләре – К.Р.Галиуллин, А.Ә.Тимерханов.

Проектны эшкә ашыручылар:

    мәгълүмати тәэминат – К.Р.Галиуллин, Р.Н.Кәримуллина, Г.Н.Кәримуллина, Р.И. Мусина, Р.И.Раскулова, Д.К.Галиуллин, Л.И.Озтюрк, Ә.Г.Сәгыйтова.
    программ тәэминат – И.Л.Александрова.

Контактлар

420111, г. Казань, ул. Карла Маркса, 12
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова
Телефон: +7(843) 292-76-59
Факс: +7(843) 292-21-47
E-mail: iyali.anrt@mail.ru


Фондта урнаштырылган сүзлекләр


Түбәндәге сүзлекләрне фондта урнаштыру планлаштырыла


2018 нче ел

2018-2020